کاربران محترم جهت دسترسی به سامانه درخواست مجوز توسط شبکه خارج از سازمان از طریق آدرس زیر اقدام فرمایید :
http://188.136.199.221/unet

سیستم جامع بهره برداری قطار شهری شیراز و حومه

Hour: 08